Cartas de navegación
ICAO
Tipo
Nombre
RNAV
 

SCIE
Salida (SID)
PANEX 2J, PANEX 2K, SOSTA 2J, LODOS 3J, VUMIT 2J
No RNAV

SCIE
Salida (SID)
SOSTA 2K, LODOS 3K, VUMIT 2K, PANEX 2L
No RNAV

SCIE
Salida (SID)
SOSTA 3L, LODOS 4M, VUMIT 3L, PANEX 3M
RNAV

SCIE
Salida (SID)
DEXOT 2J, ESIDO 2J, SOSTA 4M, LODOS 4N, VUMIT 4M, PANEX 3N
RNAV

SCIE
Llegada (STAR)
ESIDO 2A, SOSTA 6D, ARUNI 6E, VUMIT 6C
RNAV

SCIE
Llegada (STAR)
ANGOL 5A, PANEX 5B
RNAV

SCIE
Llegada (STAR)

SCIE
Llegada (STAR)
SOSTA 5C, ARUNI 6C, VUMIT 4B, ANGOL 4B, PANEX 5C
RNAV

SCIE
Llegada (STAR)
SOSTA 5A, ANGOL 5C, PANEX 6A
No RNAV

SCIE
Aproximación
RNAV (GNSS) Y RWY 20L
RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
RNAV (GNSS) W RWY 02R
RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
RNAV (RNP) Z RWY 02
RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
RNAV (GNSS) RWY 20
RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
RNAV (GNSS) Y RWY 02
RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
VOR Y RWY 20
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
VOR RWY 02
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
VOR Z RWY 20
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
ILS W RWY 02
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
ILS X RWY 02
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
ILS Y RWY 02
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación
ILS Z RWY 02
No RNAV

SCIE
Aproximación

SCIE
Aproximación visual
VAC
-

SCIE
Aproximación visual

SCIE
Información
INFO RWY
-

SCIE
Información

SCIE
Información
SMGCS
-

SCIE
Información

SCIE
Información
PROC LVP
-

SCIE
Información

SCIE
Información
PDC
-

SCIE
Información

SCIE
Información
ATCSMAC
-

SCIE
Información

SCIE
Información
BCAC
-

SCIE
Información

SCIE
Información
BCAC RET
-

SCIE
Información