Cartas de navegación
ICAO
Tipo
Nombre
RNAV
 

SCTE
Salida (SID)
KIKOP 2D, KIKOP 4A, VOVKI 2B, VOVKI 4A
No RNAV

SCTE
Salida (SID)
GUTIN 2D, OSARA 2K, GUTIN 4B, OSARA 3J
No RNAV

SCTE
Salida (SID)
CALBU 2B, CALBU 4A
No RNAV

SCTE
Salida (SID)
ANROS 2B, KIKOP 2B, KIKOP 5C, ANROS 5A
RNAV

SCTE
Salida (SID)
GUTIN 2A, GUTIN 4C, OSARA 2E, OSARA 3D
RNAV

SCTE
Llegada (STAR)
SARTO1A, OSARA2A, GENEK 2A, CAUKE 2A
RNAV

SCTE
Llegada (STAR)
SARTO1B, OSARA3B, GENEK4B, GENEK4C, CAUKE4B
RNAV

SCTE
Llegada (STAR)
MIDOR 5
No RNAV

SCTE
Llegada (STAR)

SCTE
Aproximación
VOR Z RWY 17
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
RNAV (GNSS) RWY 17
RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
RNAV (GNSS) RWY 35
RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Y RWY 17
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Y RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Z RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
ILS Y RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
ILS Z RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Información
INFO RWY
-

SCTE
Información

SCTE
Información
PDC
-

SCTE
Información

SCTE
Información
ATCSMAC
-

SCTE
Información

SCTE
Información
BCAC
-

SCTE
Información