Cartas de navegación
ICAO
Tipo
Nombre
RNAV
 

SCTE
Salida (SID)
KIKOP 1D, KIKOP 3A, VOVKI 1B, VOVKI 3A
No RNAV

SCTE
Salida (SID)
GUTIN 1D, OSARA 1K, GUTIN 3B, OSARA 2J
No RNAV

SCTE
Salida (SID)
CALBU 1B, CALBU 3A
No RNAV

SCTE
Salida (SID)
ANROS 1B, KIKOP 1B, KIKOP 4C, ANROS 4A
RNAV

SCTE
Salida (SID)
GUTIN 1A, GUTIN 3C, OSARA 1E, OSARA 2D
RNAV

SCTE
Llegada (STAR)
MIDOR 4
No RNAV

SCTE
Llegada (STAR)

SCTE
Llegada (STAR)
ERUKA 1A, OSARA 1A, GENEK 1A, CAUKE 1A
RNAV

SCTE
Llegada (STAR)
ERUKA 1B, OSARA 2B, GENEK 3B, GENEK 3C, CAUKE 3B
RNAV

SCTE
Aproximación
ILS Z RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
ILS Y RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Z RWY 17
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Z RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Y RWY 35
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
VOR Y RWY 17
No RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
RNAV (GNSS) RWY 35
RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Aproximación
RNAV (GNSS) Y RWY 17
RNAV

SCTE
Aproximación

SCTE
Información
INFO RWY
-

SCTE
Información

SCTE
Información
PDC
-

SCTE
Información

SCTE
Información
ATCSMAC
-

SCTE
Información

SCTE
Información
BCAC
-

SCTE
Información